Çelik Konstrüksiyon Konya, IPARD, TKDK, KOP, Çelik Yapı Firması, Çelik Yapı Konya, Çelik Proje Konya, Konya İnşaat, Çelik Kondiksiyon, Çelik Yapı İmalatı,  Statik Proje, Mimari Proje, Çelik Proje, Konya Müşavir, EKB, Enerji Kimlik Belgesi, Büyükbaş Ahır | +90 533 661 07 08

Proje Yönetimi

Hiceran Mühendislik Proje Yönetimi

Büyük ölçekli inşaat projelerinde Hiceran Mühendislik, Proje Yönetimi hizmetleri de sunar ve İşverenleri adına bir Yetkili Proje Yöneticisi olarak hareket eder.

konya_muhendislik_firmasi_proje_yonetimi

BİLİNÇLİ YÖNETİM

Hiceran Mühendislik, kompleks bir projenin başarıyla tamamlanmasında kilit faktörlerden birinin Disiplinlerarası Koordinasyon Yönetimi olduğunun bilincindedir.

konya_mimarlik_ofisi_proje_yonetimi

KAYNAK YÖNETİMİ

Kaynak yönetimi, proje programı ve kontrolü, maliyet modelleme ve planlama, öngörüler, veri aktarım yöntemleri ve formatları, risk değerlendirmesi ve yönetimi, satın alma, alt yüklenici ve satın alma yönetimi, proje kapanışı, performans ölçümü, temel performans göstergeleri ve ihtilaf çözümü için Proje Yönetimi Süreçleri.

mimari_proje_fabrika_cizimi

PROJE TESLİM SÜREÇLERİ

Fizibilite, avan proje, proses konsept projesi uygulama projesi, mobilizasyon, inşaat, işletmeye alma ve teslim için Proje Teslimat Süreçleri.